TeemahankeOlemme saaneet rahoituspäätöksen ELYstä Ideasta iloa -teemahankkeelle. Kylän rajoille, 60 km/h rajoitusten läheisyyteen rakennetaan taajamaportit. Hanke toteutetaan maaseuturahaston tuella Leader Vesuri-ryhmän kautta saaduin avustuksin sekä talkootyöllä.