Suinulan osakaskunta ry

Kuorevesi-järven alueelle puuhataan kaikkien kalastuskuntien yhteistä kalastusyhdistystä. Päätös yhdistyksen perustamisesta on tehty 13.12.2015.
Uusi yhtymä aloittaa toimintansa 2016 alusta, jolloin uudet säännöt ja pyydysmerkkihinnat astuvat myös voimaan. Suinulan kalastuskunta on myös mukana yhtymässä.

Kuorevesi-järven kalastusyhtymän perustamiskokousaineisto liitteineen.

Kuorevesi-järven kalastusyhtymän kalastusmääräykset.